Südtirol

Previjion per ncuei, merdi 27/10/2020

L tëmp vën miëur

Previjion per ncuei, merdi 27/10/2020

Situazion dl tëmp n generel

La front frëida se sposta de viers dl ost. La prescion dl'aria va suvier y la masses d'aria vën plu sutes.

L tëmp ncuei

Daduman iel n generel tëurbl y puech stabil. Dantaldut tla pertes tl ost dla provinzia pluevel mo mpue. L lim dla nëif ie danter 1100 y 1400 m. Danmesdì via miurea l tëmp mpue y la nibles se tira ora. Domesdì possel nce vester da surëdl. L vënt lascia do. La temperatures mascimes va da 6° a 14°.

Previjion di proscimi dis

Bel tëmp da d'autonn

L mierculdì scumëncia cun vel' banch de nibl y danmesdì via passel oradechël nce tres n valguna nibles a slaier. Domesdì iel da surëdl. N juebia passel sëura la pert tl nord dla Elpes tres na perturbazion, perchël iel sëura la cresta dl cunfin n pert variabl. De viers dl sud se muda l surëdl y la nibles ju. Na curënta da nord-vest determinea l tëmp n vënerdi. L surëdl y la nibles se muda ju, sun la cresta dl cunfin iel suvënz inò puech stabil. N sada sarà l tëmp scialdi bel.

mierculdi

bendebò sarëinn

Temperatur maximum 8°/15°

Temperatur minimum -4°/4°

Segurëza: 80%

juebia

asniblà

Temperatur maximum 9°/16°

Temperatur minimum -2°/4°

Segurëza: 70%

vënderdi

asniblà

Temperatur maximum 10°/17°

Temperatur minimum 1°/5°

Segurëza: 70%

sada

sarëinn

Temperatur maximum 12°/18°

Temperatur minimum 0°/5°

Segurëza: 70%