Südtirol

Previjion per ncuei, merdi 26/03/2019

Da surëdl, ma da vënt y frësch

Previjion per ncuei, merdi 26/03/2019

Situazion dl tëmp n generel

Na curënta sterscia dal nord determinea l tëmp tla Elpes.

L tëmp ncuei

Te gran pert dla provinzia iel da surëdl, ma frësch y l ie n pert n vënt sterch dal nord. La temperatures resta plutosc frësces cun valores de al plu 5° y 16°.

Previjions per duman, mierculdi 27/03/2019

Surëdl y nibles

Previjions per duman, mierculdi 27/03/2019

Situazion dl tëmp n generel

La curënta dal nord determinea inant l tëmp y l nes vën menà adalerch masses d'aria drët frësces.

L tëmp duman

Dal nord ca passel tres n valguna nibles, zënza restel plajëul cun n valguna ëures da surëdl. Te truepa valedes val inant n vënt dal nord. La temperatures arjonj mascimes da 6° a 17°.

Previjion di proscimi dis

Suvënz da surëdl y inò manco frëit

N juebia arons na mescedanza plajëula de surëdl y nibles. Te n valguna valedes iel mo da föhn. N vënerdi, sada y dumënia saral da surëdl te duta la provinzia. L vënt lascia do y la temperatures se auza inò.

juebia

asniblà

Temperatur maximum 12°/20°

Temperatur minimum -5°/3°

Segurëza: 70%

vënderdi

bendebò sarëinn

Temperatur maximum 14°/21°

Temperatur minimum -4°/4°

Segurëza: 80%

sada

bendebò sarëinn

Temperatur maximum 16°/22°

Temperatur minimum -3°/4°

Segurëza: 80%

dumënia

bendebò sarëinn

Temperatur maximum 14°/21°

Temperatur minimum -3°/5°

Segurëza: 80%