Südtirol

Previjion per ncuei, lunesc 27/01/2020

Gonot da sorëdl

Previjion per ncuei, lunesc 27/01/2020

Situazion dl tëmp n generel

Na presciun alta de transiziun garantësc de bones condiziuns dl tëmp.

L tëmp ncuei

Al dá feter indlunch sorëdl, impormó domisdé ia se formel banc de niores. De nöt vëgnel alüsc prezipitaziuns debles.Le limit dla nëi é danter 600 cina 1000 m. Les temperatöres mascimes é danter 2° y 9°.

Previjions per duman, merdi 28/01/2020

Instabil

Previjions per duman, merdi 28/01/2020

Situazion dl tëmp n generel

Na presciun bassa sura l'Atlantich dl nord rovënn masses d'aria tömia cuntra les Alpes.

L tëmp duman

Al é por na gran pert da nio y aboc plöiel y nëiel n pü'. La limit dla nëi é danter 600 y 1000 m. Les temperatöres mascimes é danter 0° y 7°.

Previjion di proscimi dis

Variabl

En mercui da doman él tl nord dla provinzia da nio y al pó ciamó novëi n pü'. Danmisdé ia se sposta les prezipitaziuns sön la cresta de confin y da süd vëgnel fora sorëdl. En jöbia él plü o manco da nio y aboc dál sorëdl. Da sëra mëtel indô man da novëi sön le confin cun le Tirol dl Nord. En vëndres y en sabeda ne vëgnel degönes prezipitaziuns; al é n moscedoz de sorëdl y n valgügn banc de niores.

mierculdi

asniblà

Temperatur maximum 1°/9°

Temperatur minimum -6°/1°

Segurëza: 70%

juebia

asniblà

Temperatur maximum 1°/7°

Temperatur minimum -9°/-1°

Segurëza: 70%

vënderdi

asniblà

Temperatur maximum 3°/10°

Temperatur minimum -6°/0°

Segurëza: 70%

sada

asniblà

Temperatur maximum 2°/8°

Temperatur minimum -5°/1°

Segurëza: 70%