Südtirol

Previjion per ncuei, merdi 26/09/2017

N bel tëmp da d'autonn

Previjion per ncuei, merdi 26/09/2017

Situazion dl tëmp n generel

Na prescion auta dëibla determinea n bel tëmp da d'autonn

L tëmp ncuei

Domesdì iel uni tant da surëdl y l possa a luesc unì a se l dé vel' plueia. La temperatures arjonj mascimes de 15° a 23°.

Previjions per duman, mierculdi 27/09/2017

Suvënz da surëdl

Previjions per duman, mierculdi 27/09/2017

Situazion dl tëmp n generel

La cundizions ne se muda n generel nia scialdi y perchël se mantën chësc bel tëmp da d'autonn.

L tëmp duman

Do che i nibli da duman ie sfantei dàl suvënz l surëdl. Tl ciel se formel nibles de puech cont y domesdì possel se purté pro al plu vel' smiz ijulà. La temperatures arjonj mascimes de 16° y 23°.

Previjion di proscimi dis

Tëmp da d'autonn drët bel

Nchin a n sada restel drët bel cun n'auternanza de surëdl y nibles. Domesdì possel pluei mpue, ma n generel dassëssel resté sut. La temperatures curespuend ala medies dla sajon. N dumënia se asniblel bonamënter ite deplù.

juebia

asniblà

Temperatur maximum 16°/23°

Temperatur minimum 4°/13°

Segurëza: 70%

vënderdi

asniblà

Temperatur maximum 16°/23°

Temperatur minimum 5°/13°

Segurëza: 70%

sada

asniblà

Temperatur maximum 15°/22°

Temperatur minimum 6°/14°

Segurëza: 70%

dumënia

scialdi asniblà

Temperatur maximum 14°/20°

Temperatur minimum 7°/15°

Segurëza: 70%