Südtirol

Previjion per ncuei, mierculdi 18/07/2018

Sorëdl y cialt

Previjion per ncuei, mierculdi 18/07/2018

Situazion dl tëmp n generel

Na presciun alta garantësc bel tëmp da d'isté.

L tëmp ncuei

Domisdé él en gran pert da sorëdl cun n valgönes niores a gröm che resta zënza faziun. Tles valades a nord vál da fön. Les temperatöres mascimes é danter 24° tl'Alta Val d'Isarch y 35° tl raiun sot Balsan.

Previjions per duman, juebia 19/07/2018

Sorëdl y dër cialt

Previjions per duman, juebia 19/07/2018

Situazion dl tëmp n generel

L'influs dla presciun alta s'alza ciamó deplü y insciö él bel tëmp da d'isté.

L tëmp duman

Al dá sorëdl da doman cina da sëra, ince sce al passa n valgügn banc de niores altes. Ia por le de se svilupëiel niores a gröm y cuntra la sëra él prigo che al se formes adinfora n temporal. Les temperatöres mascimes é danter 26° a Sterzing y 35° tl süd dl Südtirol.

Previjion di proscimi dis

Sorëdl y temporai

En vëndres da doman él en gran pert da sorëdl, domisdé se svilupëiel indere fora dles niores a gröm n valgügn de gragn temporai. La sabeda vëgn influenzada da na presciun bassa che porta tröpes niores y ma n pü' de sorëdl y implü él döt le de da s'aspeté temporai che passa. Les temperatöres s'arbassa de cotan. En domënia se oj les corëntes cuntra nord y ia por le de él plü o manco da nio. Sura la cresta de confin romagn le tëmp n pü' instabil y te tröpes valades mëtel man da jí da fön. En lönesc él n tëmp da d'isté cun sorëdl.

vënderdi

asniblà

Temperatur maximum 25°/33°

Temperatur minimum 10°/18°

Segurëza: 80%

sada

asniblà, temporal cun smic

Temperatur maximum 20°/27°

Temperatur minimum 11°/17°

Segurëza: 70%

dumënia

scialdi asniblà

Temperatur maximum 21°/29°

Temperatur minimum 10°/17°

Segurëza: 70%

lunesc

bendebò sarëinn

Temperatur maximum 22°/32°

Temperatur minimum 10°/16°

Segurëza: 70%