Tëmp sa mont

Previjion per ncuei, sada 26/05/2018

Tëmp da d'isté

Previjion per ncuei, sada 26/05/2018

Situazion dl tëmp n generel

N'influënza debla dla presciun alta determinëia le tëmp tl raiun dles Alpes.

L tëmp ncuei

Danmisdé él bel y les condiziuns é stabiles. Domisdé vëgn les niores a gröm majeres y al se forma val' temporai.

Vënt a 3000 metri d’autëza
1 - vënt dëbl: 5-15 km/h
2 - vënt mesan: 16-30 km/h
3 - vënt sterch: 31-60 km/h
4 - vënt scialdi sterch: > 60 km/h
Surëdl
Leva: 05:31
Va do jù: 20:54
Luna
Leva: 17:31
Va do jù: 04:15

Previjions per duman, dumënia 27/05/2018

Previjions per duman, dumënia 27/05/2018
Vënt a 3000 metri d’autëza
1 - vënt dëbl: 5-15 km/h
2 - vënt mesan: 16-30 km/h
3 - vënt sterch: 31-60 km/h
4 - vënt scialdi sterch: > 60 km/h
Surëdl
Leva: 05:31
Va do jù: 20:55
Luna
Leva: 18:37
Va do jù: 04:43

Dat ora ai: 26/05/2018, 11:00