Tëmp sa mont

Previjion per ncuei, dumënia 17/11/2019

Previjion per ncuei, dumënia 17/11/2019
Vënt a 3000 metri d’autëza
1 - vënt dëbl: 5-15 km/h
2 - vënt mesan: 16-30 km/h
3 - vënt sterch: 31-60 km/h
4 - vënt scialdi sterch: > 60 km/h
Surëdl
Leva: 07:19
Va do jù: 16:41
Luna
Leva: 20:54
Va do jù: 11:56

Previjions per duman, lunesc 18/11/2019

Previjions per duman, lunesc 18/11/2019
Vënt a 3000 metri d’autëza
1 - vënt dëbl: 5-15 km/h
2 - vënt mesan: 16-30 km/h
3 - vënt sterch: 31-60 km/h
4 - vënt scialdi sterch: > 60 km/h
Surëdl
Leva: 07:20
Va do jù: 16:40
Luna
Leva: 22:03
Va do jù: 12:42

Dat ora ai: 17/11/2019, 10:00