Val Venuesta Tutti i distretti

Previjions dl lunesc, 20/05/2019

lunescmerdimierculdijuebianderdisada
curì, pluëia dëiblascialdi asniblàasniblàasniblàscialdi asniblàscialdi asniblà
Probabltà de plueia
Cuantità de plueia
5 - 15 mm0 - 5 mm0 mm0 mm0 - 5 mm0 - 5 mm
Temporai
melsegurmelsegurmelsegurmelsegurmelsegurmelsegur
Temperatures: min/max

13°

10°

16°

21°

21°

20°

20°

Pericul de dlacedes tla valedes
melsegurmelsegurmelsegurmelsegurmelsegurmelsegur

Dat ora ai: 20/05/2019, 09:00