Radar dl tëmp

Radar dl tëmp

Ulà pluevel pa?

L radar dl tëmp mesura la ntensità dla prezipitazions (plueia, nëif, tampesta) tl Südtirol y ntëurvia (dumbria plu scura dl cërtl). La imajes vën atualisedes uni cin menuc, i culëures fej referimënt ala ntensità dla prezipitazions.