Diagram dl föhn

Can iel pa da s’aspité l föhn da nord?

Diagram dl föhn

La grafica mostra la defrënzia de prescion dl’aria preududa te hektopascal [hPa] danter Bulsan y Dispruch. Tres la defrënzia de prescion vëijen ce cundizions de vënt che n possa se aspité tla Elpes.

Tl cajo de valores negatifs, uel dì, sce Bulsan à n valor plu bas che Dispruch, iel tl Südtirol da se aspité föhn dal nord. Majera che ie la defrënzia de prescion y plu che l ie da vënt, y plu che l ie da sentì tla valedes tl sud.

Aldò dla esperienza muessa la defrënzia de prescion vester de almanco 3 hPa acioche l föhn se feje sentì tla valedes daujin ala cresta dl cunfin (Val Venuesta auta, Val dl Isarch auta). Tl cajo de na defrënzia de plu che 6 hPa ruva l föhn tla majera pert di caji nchin ju tla Val dl Adesc bassa.

Tl cajo cuntrer, chël uel dì, canche i valores ie positifs, muessen tenì cont de föhn da sud sun la pert a nord dla Elpes. Tl medemo tëmp iel tl Südtirol plu suvënz n vënt sterch che sofla da sud ite tla valedes.

L diagram dl föhn vën atualisà doi iedesc al di: dala 10:00 y dala 22:00.