Südtirol

Previjion per ncuei, vënderdi 28/01/2022

De viers dl sud plajëul

Previjion per ncuei, vënderdi 28/01/2022

Situazion dl tëmp n generel

Na front frëida passa sëura la Elpes via y gauja n tëmp instabil tl nord dla provinzia.

L tëmp ncuei

Tl nord dla provinzia restel mo asniblà y sainsom dl Ahrntal nëivel n pue'. De viers dl sud se desfej la nibles cun n föhn dal nord n pert sterch y l ie drët da surëdl. La temperatures mascimes ie danter 1° y 13°.

Previjions per duman, sada 29/01/2022

Plu da surëdl

Previjions per duman, sada 29/01/2022

Situazion dl tëmp n generel

Na curënta auta sterscia dal nord determinea l tëmp tla Elpes.

L tëmp duman

Dl prim iel asniblà te gran pert dla provinzia. Sun la cresta dl cunfin possel nce nevei n pue'. Via per l di se desfej bel plan la nibles y domesdì dà dloncora l surëdl. La temperatures mascimes va da 2° a 10°.

Previjion di proscimi dis

Tl nord nia stabil

N dumënia iel tl sud bele da duman da surëdl, tl nord iel dl prim plutosc asniblà. Via per l di se desfej po la nibles dloncora. Tla valedes tl nord iel n vënt da föhn puech frëit ma sterch. N lunesc passel tres l ciel banc de nibles autes. Sun la sëira scumëncel a nevei tl nord la provinzia. Nce n merdi y n mierculdì nëivel tl nord. Tl sud restel da föhn y sut.

dumënia

asniblà

Temperatur maximum 4°/14°

Temperatur minimum -5°/-1°

Segurëza: 70%

lunesc

scialdi asniblà

Temperatur maximum 2°/10°

Temperatur minimum -5°/0°

Segurëza: 70%

merdi

curì, bulifes

Temperatur maximum 2°/10°

Temperatur minimum -6°/3°

Segurëza: 70%

mierculdi

curì, bulifes

Temperatur maximum 3°/10°

Temperatur minimum -5°/2°

Segurëza: 70%