Südtirol

Previjion per ncuei, lunesc 21/06/2021

En general da sorëdl

Previjion per ncuei, lunesc 21/06/2021

Situazion dl tëmp n generel

Les Alpes vëgn tres ciamó interessades da corëntes stersces da süd-vest, porvia de na presciun bassa sura l'Europa dl vest.

L tëmp ncuei

Domisdé él valgamia da sorëdl cun n valgönes niores a gröm. La probabilité de plöies y temporai s'alza n püch. Te n valgönes valades vál dër n gran vënt da rodus. Les temperatöres mascimes é danter 27° y 33°.

Previjions per duman, merdi 22/06/2021

Tröp sorëdl

Previjions per duman, merdi 22/06/2021

Situazion dl tëmp n generel

Da süd-vest röiel adalerch masses d'aria stabila.

L tëmp duman

Da doman pól ester alüsc da ciarü alt che se desfanta tosc. Altró dál döt le de sorëdl; da odëi él ma n valgönes niores a gröm zënza faziun. Les temperatöres mascimes é danter 26° y 33°.

Previjion di proscimi dis

Tëmp da d'isté

En mercui él por na gran pert da sorëdl. Domisdé y da sëra se formel ma alüsc val' temporal dal cialt. En jöbia y en vëndres se formel ia por le de de majeres niores a gröm y al vëgn plü saurí la plöia y temporai. Tla secunda pert dl'edema s'arbassa les temperatöres de n valgügn degrá.

mierculdi

asniblà

Temperatur maximum 23°/33°

Temperatur minimum 10°/19°

Segurëza: 70%

juebia

asniblà

Temperatur maximum 23°/32°

Temperatur minimum 10°/19°

Segurëza: 70%

vënderdi

asniblà

Temperatur maximum 20°/29°

Temperatur minimum 9°/18°

Segurëza: 70%

sada

asniblà

Temperatur maximum 21°/29°

Temperatur minimum 9°/17°

Segurëza: 70%