Südtirol

Previjion per ncuei, vënderdi 01/12/2023

Plöia y nëi

Previjion per ncuei, vënderdi 01/12/2023

Situazion dl tëmp n generel

Les Alpes é sön le confin danter masses d'aria frëida polara tl nord y aria mesta dal Mer Mediteran tl süd. Implü passel ia por le de na presciun bassa.

L tëmp ncuei

Al é dantadöt da nio y ia por le de se deslëria fora prezipitaziuns, che vëgn maius da sëra y de nöt. Al nëi cina 1500 m tl nord y 2000 m tl süd. Da sëra y de nöt s'arbassa le limit dla nëi canche al röia adalerch aria plü frëida y al vëgn de plü prezipitaziuns danter 500-1000 m. I valurs mascimai é danter 2° y 6°.

Previjions per duman, sada 02/12/2023

Les prezipitaziuns lascia do

Previjions per duman, sada 02/12/2023

Situazion dl tëmp n generel

Le raiun de perturbaziuns vá bel plan cuntra süd-ost, le flus oj cuntra nord y condüj masses d'aria polara tl raiun dles Alpes.

L tëmp duman

En sabeda él feter indlunch burt cun plöia y nëi. Al nëi cina 500-1000 m. Ia por le de assüia bel plan föhn da nord frësch l'aria tles valades. Sön i crëps nëiel porintant ciamó cina domisdé ia. Les temperatöres é domisdé danter 2° tl Wipptal y 8° tl raiun de Balsan.

Previjion di proscimi dis

En domënia sorëdl

En domënia dál te döta la provinzia sorëdl y al n'é feter gnanca na niora. Le vënt da nord lascia do. En lönesc vëgnel indô plü da nio, al romagn frëit. En mertesc él n moscedoz danter sorëdl y niores. Dantadöt sön i crëps pól gní val' floc de nëi. En mercui vára inant cun tröpes niores y aboc dál sorëdl.

dumënia

sarëinn

Temperatur maximum -4°/5°

Temperatur minimum -14°/-4°

Segurëza: 90%

lunesc

scialdi asniblà

Temperatur maximum -3°/4°

Temperatur minimum -12°/-4°

Segurëza: 80%

merdi

scialdi asniblà

Temperatur maximum 0°/5°

Temperatur minimum -7°/-2°

Segurëza: 70%

mierculdi

scialdi asniblà

Temperatur maximum 1°/6°

Temperatur minimum -7°/-2°

Segurëza: 70%